Dumadine Jagad Anyar

Karya : Imaduddin

Urip pati kersane Gusti

kang wigati kudu ngati-ati

mula saka kuwi dakwanti-wanti

para warga iki padha taat lan matuhi

dhawuh pamarintah kang den pesthi.

Nganggo masker, jaga jarak,

wisuh tangan nganggo sabun.

Insyaallah Gusti kang maringi

waluya nirmala temah jati

jati temah mulya suka ing basuki.

luwih begja kang eling lawan waspada.

Begja-begjane kang lali

Buaran, 8 Besar 1953
(Dina Tarwiyah 1441 H)
Identitas Penulis:
Nama   : Imaduddin
TTL      : Jepara, 24 Mei 1998
Alamat  : Buaran RT 10 RW 01, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara.
Status   : Mahasiswa
Prodi    : Sastra Jawa
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Semarang

Leave a Comment